Gustavsberg Bodega

Gustavsberg Bodega

I produktion: 1972 - 1977

Dekoration: Målade gröna ränder

Gods: Stengods

Designer: Stig Lindberg