Gustavsberg Rhea

Gustavsberg Rhea

I produktion: 1908 - 1909

Dekoration: Koppartryck i grönt

Gods: Flintgods

Designer: